Zakładanie działalności gospodarczej. Biznes z pomyślnością

Zakładanie działalności gospodarczej jest rewelacyjnym rozwiązaniem dla wielu osób. Posiada ona sporo zalet, ale należy pamiętać, że na przedsiębiorcy spoczywa również wiele obowiązków.

Zakładanie działalności gospodarczej - Opir.plZakładanie działalności gospodarczej. Przydałby się jakiś plan?

Zanim otworzymy własną firmę musimy pomyśleć czym miałaby się ona zajmować? Podstawą będzie tu nasz pomysł na biznes. Ważne jest żeby mieć świadomość w jakiej branży chcemy działać, a także do jakiej grupy odbiorców skierowane będą działania realizowane przez naszą firmę. Gdy wiemy już co chcemy robić i jak, wówczas można rozpocząć formalności konieczne do otworzenia własnej firmy. To już na wstępie będzie niezbędna fachowa wiedza, m. in. z zakresu opodatkowania, formy działalności gospodarczej itp.

Załatwianie formalności

Pierwszym etapem jest zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy złożyć specjalny formularz CEIDG-1. Aktualnie istnienie kilka możliwości złożenia druku. Klasyczna forma- złożenie osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Można także wysłać druk listem poleconym, o ile jest on potwierdzony notarialni. Z pomocą przychodzą także nowe technologie, gdyż druk można złożyć elektronicznie. W tej sytuacji dopuszcza się dwie formy: używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego oraz za pośrednictwem konta e-PUAP. Kolejno trzeba zadbać o to, by nasza działalność dostała numer NIP oraz REGON. Są one niezbędne dla urzędów, ponieważ nadają naszej działalności indywidualny charakter. Urzędy, takie jak Urząd Skarbowy czy ZUS wyróżniają naszą firmę właśnie dzięki podanym numerom. Następnym krokiem jest wybór sposobu opodatkowania. W tym przypadku przedsiębiorca ma 4 możliwości: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt a także karta podatkowa. Sposób wybierana jest często w oparciu o przepisy szczegółowe. Gdy wymienione etapy są już za nami wówczas może rozpocząć właściwą działalność.